بيستمين و یکمین نشست پيشكسوتان بازار سرمايه
admin heydari

بيستمين و یکمین نشست پيشكسوتان بازار سرمايه

طرح اصلاح قانون بانک مرکزی

نشست پيشكسوتان بازار سرمايه

با سخنراني دكتر سيدعلي مدني زاده
 
يكشنبه ١٩ آذر ٩٦ از ساعت ١٦
به ميزباني شركت كارگزاري بانك كشاورزي
[EasyDNNnews:DocumentList] [EasyDNNnews:IfExists:ArticlePreviousNext]
[EasyDNNnews:IfExists:PreviousArticleLink]
[EasyDNNnewsLocalizedText:PreviusArticle] [EasyDNNnews:PreviousArticleTitle]
[EasyDNNnews:EndIf:PreviousArticleLink] [EasyDNNnews:IfExists:NextArticleLink]
[EasyDNNnewsLocalizedText:NextArticle] [EasyDNNnews:NextArticleTitle]
[EasyDNNnews:EndIf:NextArticleLink]
[EasyDNNnews:EndIf:ArticlePreviousNext]
[EasyDNNnewsSystemToken:SysAddThisFbTwGoLi] [EasyDNNnews:Print:ArticleDetails]
[EasyDNNnews:NumberOfViews] [EasyDNNnews:ArticleRating]
[EasyDNNnews:IfExists:Tags] [EasyDNNnews:EndIf:Tags] [EasyDNNnews:ArticleMaps] [EasyDNNnews:EventRegistration:ListOfAttendants] [EasyDNNnews:Links]

نام شما
ایمیل شما
عنوان
پیام خود را وارد کنید ...
x