تامین مالی ده هزار میلیاردی تأمین اجتماعی با اولین صکوک اجاره مبتنی بر سهام

تامین مالی ده هزار میلیاردی تأمین اجتماعی با اولین صکوک اجاره مبتنی بر سهام

19 اسفند 1396

موافقت اصولی انتشار اولین صکوک اجاره مبتنی بر سهام در بازار سرمایه برای تامین مالی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی خاص) به مبلغ ده هزار میلیارد ریال صادر شده است.

موافقت اصولی انتشار اولین صکوک اجاره مبتنی بر سهام در بازار سرمایه برای تامین مالی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی خاص) به مبلغ ده هزار میلیارد ریال صادر شده است.

تفاوت گواهی سپرده بانکی با اوراق صکوک منتشر شده در بازار سهام

تفاوت گواهی سپرده بانکی با اوراق صکوک منتشر شده در بازار سهام

8 اسفند 1396

منابع جذب شده به وسیله گواهی سپرده به صورت غیرمستقیم ممکن است به امر تولید و اشتغال کشور کمک نماید ولی منابع جذب شده توسط اوراق مرابحه به‌صورت مستقیم در امر تولید و اشتغال به کار گرفته خواهد شد.

منابع جذب شده به وسیله گواهی سپرده به صورت غیرمستقیم ممکن است به امر تولید و اشتغال کشور کمک نماید ولی منابع جذب شده توسط اوراق مرابحه به‌صورت مستقیم در امر تولید و اشتغال به کار گرفته خواهد شد.

تامین مالی پانصد میلیارد ریالی صنعت غذایی کورش با انتشار صکوک مرابحه

تامین مالی پانصد میلیارد ریالی صنعت غذایی کورش با انتشار صکوک مرابحه

15 بهمن 1396

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت صنعت غذایی کورش(سهامی خاص) را به ارزش پانصد میلیارد ریال جهت خرید مواد اولیه (روغن خام آفتابگردان) مورد نیاز این شرکت صادر نمود.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت صنعت غذایی کورش(سهامی خاص) را به ارزش پانصد میلیارد ریال جهت خرید مواد اولیه (روغن خام آفتابگردان) مورد نیاز این شرکت صادر نمود.

RSS

مشاوره عرضه اوراق بهادار تأمین مالی:

  • ■ بررسی طرح یا پروژه تامین مالی
  • ■ ارائه راه حل های مناسب به متقاضی تامین مالی
  • ■ تهیه مستندات مربوط به انتشار اوراق
  • ■ عرضه اوراق بهادار
  • ■ تعهد پذیره نویسی
  • ■ بازارگردانی

مشاوره پذیرش شرکتها در بورس و فرابورس :

  • ■ تهیه مستندات لازم جهت ثبت متقاضی نزد سازمان بورس
  • ■ ایجاد آمادگی در متقاضی پذیرش و انطباق با قوانین سازمان بورس
  • ■ انجام اقدامات لازم جهت درج متقاضی در فهرست نرخهای بورس و فرابورس
  • ■ عرضه اولیه اوراق پذیرفته شده
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان